Transitiehuis

Een transitiehuis is een kleinschalige woonvoorziening waar 12 tot 17 gedetineerden samenleven en werken aan hun re-integratie in de samenleving. Hierin worden ze dag en nacht intensief begeleid en ondersteund door een team van transitiebegeleiders en integratiecoaches, onder leiding van een coördinator.