Transitiehuis

Een transitiehuis is een kleinschalige woonvoorziening waar 12 tot 17 gedetineerden samenleven en werken aan hun re-integratie in de samenleving. Hierin worden ze dag en nacht intensief begeleid en ondersteund door een team van transitiebegeleiders en integratiecoaches, onder leiding van een coördinator.

Werking Daginvulling Deelnemers Uitstroom Integratie in buurt en samenleving Partners Transitiehuis Leuven Transitiehuis Hamme