• Kansen komen niet zomaar, die moet je actief maken.

    Dat vereist soms dat je out of the box denkt en kleurt alsof er geen lijntjes zijn. En voor je het weet wordt een gevangenis een kansenfabriek waar gevangenen opnieuw kunnen, mogen en durven dromen.

  • It takes a village to re-integrate our prisoners

    Er zijn veel handen nodig om een kansenfabriek te bouwen.

  • Om te re-integreren in de wijde wereld heb je een warm nest nodig om uit weg te vliegen.

    En misschien val je. Maar misschien vlieg je. En alles tussenin is ook mooi meegenomen.

Positieve re-integratie van kwetsbare doelgroepen in de samenleving

Om dit te bereiken richt de Kansenfabriek zich op de uitbating van kwaliteitsvolle transitiehuizen, zodat mensen ook na een periode in gevangenschap opnieuw volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving.

De Kansenfabriek staat voor

onze kernwaarden

Innovatie

De Kansenfabriek is vernieuwend en grensverleggend. Gedetineerden helpen is niet soft, maar moedig. De Kansenfabriek stimuleert medewerkers, deelnemers en samenwerkingspartners om ook de minder gangbare paden te verkennen. Kansen komen niet vanzelf, die moet je actief gaan maken. Dit vraagt om creativiteit, durf en out-of-the-box denken. Kaders en lijnen moeten gekend zijn en ondersteunend werken. Maar soms moet er gekleurd worden alsof er geen lijntjes zijn als dit de missie vooruit helpt. Dit vereist steeds een kritische reflectie op de vraag “Wat zijn we aan het doen en hoe komt dat de missie ten goede?”

Integriteit

De Kansenfabriek staat voor respect, eerlijkheid, menselijkheid, rechtvaardigheid en authenticiteit, zowel in haar contact met deelnemers als met samenwerkingspartners. De medewerkers gaan vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid een hulpverleningsrelatie aan met de deelnemers. Ze hanteren een meerzijdig partijdige houding, waarbij vertrokken wordt vanuit de individuele beleving van de deelnemer, maar waar steeds rekening wordt gehouden met de context, de medebewoners, de positie van het slachtoffer en de bredere maatschappij. De organisatie onderschrijft het belang van procedurele rechtvaardigheid en behandelt elke deelnemer steeds eerlijk, gelijk en onbevooroordeeld.

Empowerment

De Kansenfabriek staat voor autonomie, talentontwikkeling, zelfleiderschap en (zelf)vertrouwen. Medewerkers en deelnemers worden gestimuleerd om regie te nemen over hun werk en hun leven. De Kansenfabriek hanteert een positief mensbeeld en gelooft in het potentieel van mensen. Hierin wordt vertrokken vanuit vertrouwen in de krachten en talenten van mensen en hun mogelijkheden om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen keuzes en acties.